Διαλέξτε μία Ηπειρο για να δείτε τις χώρες και τους αθλητές που συμμετείχαν στα Τσικλιτήρεια '98. Σε λίγες μέρες θα υπάρχει η λίστα με όλους τους αθλητές που θα συμμετάσχουν στα Τσικλιτήρεια '99.
     Κάνοντας κλίκ με το ποντίκι σας σε μία Ηπειρο θα δείτε μία λίστα με τις χώρες που συμμετείχαν αθλητές τους στα Τσικλητήρια. Επιλέγοντας μία χώρα θα δείτε τη λίστα με τους αθλητές της χώρας που συμμετείχαν στα Τσικλητήρια.